torsdag 27. januar 2011

Livet på vent..


Det er tøft å se en av våre nærmeste bli syk, det er en stor påkjenning og tungt å måtte stå på siden å se en blir sykere og sykere.. Uten at man kan gjøre noe. Året som har gått har vært preget av mye sykdom, bl.a i min egen familie.

Hver onsdag kl. 21.45 sendes programserien, Livet på vent på tv2. Dette er en serie som tar opp det viktige temaet, organdonasjon. Det er et tema de fleste av oss har hørt om, men som ikke alle har tatt et standpunkt til. Det er derfor utrolig godt at det omsider blir satt fokus på et så viktig tema, som gjør at mannen i gaten, kan ta et standpunkt til hva man mener i forhold til dette.
16. mars sendes den siste episoden av serien, Livet på vent på tv2. I denne episoden er min søsters familie med: Min svoger ble for vel 10 år siden syk, fikk en leversykdom. Sykdommen har utviklet seg og på vårparten ifjor var han så dårlig at han ble satt på transplantasjonsliste. Han trengte en ny lever.

For å få mer informasjon om hvordan kan bli donor eller andre spørsmål rundt dette temaet, gå til: http://organdonasjon.no/

Hva skal man gjøre om man ønsker å være donor?
- Informer minst 2 av dine nærmeste pårørende om den beslutningen.
- Fyll inn og undertegn et donorkort, og ha det alltid med deg. Donorkort kan du laste ned og skrive ut fra siden over. Hvis ikke det går, finner du brosjyren, " Organdonasjon- ta stilling nå" på alle apotek og legekontor. Brosjyren inneholder informasjon og donorkort.
- Beslutningen din skal ikke registreres hos noen, man skal kun bære med deg dette kortet i lommeboken eller væsken.
- Man kan også laste ned donorkort på enkelte telefoner. Mer informasjon finner du på siden over.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar